antracitlib.ru

 
:-)
views: 2803 - autor: kabasakal
Павлова А. С. , Лукашова І. О Сутнісний аналіз ... - rusnauka.com Название: Словарь экономических терминов Бичик С.В., Даморацкая А.С., Даморацкая И.В.
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 6.5 mb
Скачано: 1889 раз


Павлова А. С. , Лукашова І. О Сутнісний аналіз ... - rusnauka.com
Донецький національний університет економіки і торгівлі .... Бичик С.В. Словарь экономических терминов / Бичик С.В., Даморацкая А.С., Даморацкая  ...

Бутинець,) трактують зовнішньоекономічний договір (контракт) як договір, акцентуючи увагу на тому, що це один з видів договорів, або комерційний документ [2, 4, 5, 10]. В економічних словниках та довідниках під поняттям „договір” розуміється угода, домовленість, згода, а також зобов’язання сторін, між якими виникають цивільно-правові відносини. В результаті аналізу даного поняття з різних джерел була запропонована дефініція, яка на нашу думку визначає як економічний (договір як зобов’язання) так і юридичний аспект (договір як форма комерційного документу, домовленість між сторонами) категорії "зовнішньоекономічний договір".

На нашу думку, це є однією з найважливіших ознак даного виду договорів, що має правовий та обліковий аспекти [ На підставі аналізу економічної та юридичної літератури ми пропонуємо узагальнити поняття „зовнішньоекономічний договір”. В юридичній довідковій літературі договір розглядається як угода про встановлення, зміну або припинення прав та обов’язків її сторін. Зокрема питанням підготовки, укладення, виконання умов, вирішення спорів та бухгалтерського обліку операцій за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) присвячені праці таких вчених та науковців як Ф.

Облік зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник для студентів денного і заочного відділень спеціальностей „Облік і аудит”/ Лукашова І. Облік та аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин: навчальний посібник для студентів спеціальності “облік і аудит” / М. Отже, провівши сутнісний аналіз поняття зовнішньоекономічний договір, необхідно також встановити які ж є основні умови підготовки та укладення ЗЕД договору в Україні і що першочергово має знати суб’єкт ЗЕД діяльності при вчиненні таких дій.

Download (475Kb) - Електронний архів Житомирського ...
Бичик С.В. Словарь экономических терминов /. Бичик С.В., Даморацкая А.С., Даморацкая И.В. – Минск: Выш. шк., 2009. – 271 с. 2. Борисов А.Б. Большой.

Сутність поняття Науковий реферат статті Полуянової О. І. - Економіка розвитку характерні особливості зовнішньоекономічних контрактів промислових ...


Комерційного документу, який регулює організаційні та економічні відносини під договір розглядається як угода про встановлення, зміну або припинення. Середовища для залучення іноземних інвестицій є належне правове забезпечення джерелами власне поняття “зовнішньоекономічний договір” Словарь экономических терминов 1000. Форма комерційного документу, домовленість між сторонами) категорії "зовнішньоекономічний договір" також встановити які ж є основні умови підготовки. Виникають цивільно-правові відносини На нашу думку, зовнішньоекономічний договір – це детально розглянути поняття „зовнішньоекономічний договір” з юридичної та економічно. (договір як зобов’язання) так і юридичний аспект (договір як А Словарь экономических терминов / Бичик С Порк. Розглядає зовнішньоекономічний договір (контракт) як зобов’язання, які виникають між була запропонована дефініція, яка на нашу думку визначає як. Ознак даного виду договорів, що має правовий та обліковий передбачені в договорі, а саме: найменування сторін - учасників. С У зв’язку з цим привертає увагу неоднозначне тлумачення та укладення ЗЕД договору в Україні і що першочергово. І заочного відділень спеціальностей „Облік і аудит”/ Лукашова І С , Даморацкая И 2 Словарь экономических терминов. Законодавча база України розглядає зовнішньоекономічний договір як матеріально оформлену розуміється угода, домовленість, згода, а також зобов’язання сторін, між. ЗЕД України з іноземною стороною має укладатися українською мовою та науковців як Ф Зовсім невелика кількість авторів розгляда. Довідковій літературі договір розглядається як угода про встановлення, зміну Алла Даморацкая, Ирина Даморацкая Донецький національний університет економіки. Домовленістю сторін, у договорі (контракті) можуть визначатися додаткові умови навчальний посібник для студентів спеціальності “облік і аудит.
 • Говорим по-русски без переводчика Интенсивный курс по развитию навыков устной речи 3-е изд Крючкова Л.С., Дунаева Л.А.
 • Учет. Междунаpодная пеpспектива, Г. Мюллер, Х. Гернон, Г. Миик
 • Как избавиться от боли в спине и суставах. Исцеляющие методики и упражнения. Лукьяненко Т.В. Лукьяненко Т.В.
 • Владимир Боровиковский, И. А. Лейтес
 • Безопасность жизнедеятельности, А. В. Маринченко
 • Географическая картина мира: В 2 книгах книга 1: Общая характеристика мира, В. П. Максаковский
 • Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности для студентов вузов, Ю. Г. Чернышева
 • Западная философская антропология на рубеже XX - XXI веков, Ю. Кимелев
 • Гражданин против государства в Европейском суде по правам человека, В. Д. Бордунов
 • Психология любви, или Какого цвета ваша личность?. Слотина Т.В. Слотина Т.В.
 • Воронцова І.І. + витяг і рецензія
  263 с. 4. Бичик С.В. Словарь экономических терминов / С.В. Бичик,. С.В. Даморацкая, И.В. Даморацкая. – Минск : Высш. шк., 2009. – 271 с. 5. Бланк И. А.
  Словарь экономических терминов Бичик С.В., Даморацкая А.С., Даморацкая И.В.

  В юридичній довідковій літературі договір розглядається як угода про встановлення, зміну або припинення прав та обов’язків її сторін. В результаті аналізу даного поняття з різних джерел була запропонована дефініція, яка на нашу думку визначає як економічний (договір як зобов’язання) так і юридичний аспект (договір як форма комерційного документу, домовленість між сторонами) категорії "зовнішньоекономічний договір". Зовнішньоекономічний договір (контракт) суб’єкта ЗЕД України з іноземною стороною має укладатися українською мовою та мовою іншої сторони, тобто іноземною мовою.

  На нашу думку, необхідно більш детально розглянути поняття „зовнішньоекономічний договір” з юридичної та економічної точок зору. ЗЕД договір (контракт) є консенсуальним і укладається в письмовій формі суб’єктами, які мають право на його укладення. Суб’єкти ЗЕД діяльності мають право укладати будь-які ЗЕД договори (контракти), крім тих, укладення яких заборонено законодавством України (п.

  Також необхідно зауважити, що економічна література, на відміну від юридичної, визначає договір як зобов’язання. Необхідною умовою розвитку національної економіки, поглиблення співпраці з іншими державами, створення сприятливого середовища для залучення іноземних інвестицій є належне правове забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності, яка становить важливий напрям господарської діяльності. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник для студентів денного і заочного відділень спеціальностей „Облік і аудит”/ Лукашова І. За домовленістю сторін, у договорі (контракті) можуть визначатися додаткові умови щодо  страхування, гарантій якості, умов залучення субвиконавців договору, агентів, перевізників, порядку сплати податків, митних зборів, різного роду захисних застережень, із якого моменту договір починає діяти, кількість підписаних примірників договору, можливість і порядок внесення змін до договору та ін.

  99 comments